Composite UI Application Block (CAB) for Windows Forms

Composite UI Application Block như là một nền tảng để xây dựng các ứng dụng Windows phức tạp Lợi ích: - Độc lập trong việc xây dựng các module và tích hợp chúng với nhau - Phát triển ứng dụng dựa trên yêu cầu nghiệp vụ của bài toán mà…

Continue ReadingComposite UI Application Block (CAB) for Windows Forms

Export InfoPath form to Word 2003 document sử dụng XSLT và XPath

Khi làm việc với InfoPath, nhiều khi chúng ta có nhu cầu Export ra file .doc để người dùng không phải IT pro có thể chỉnh sửa theo ý mình. Bài viết Convert an InfoPath form into a Word 2003 document and send this as an attachment in an e-mail…

Continue ReadingExport InfoPath form to Word 2003 document sử dụng XSLT và XPath

SharePoint 14: Một số hình ảnh mới nhất về SharePoint 2010

Trước hết đó là giao diện cài đặt mới. Với sự hỗ trợ của Microsoft SharePoint Products and Technologies 14 Preparation Tool, hầu như chúng ta không phải mất công để chuẩn bị môi trường cài SharePoint 14. Chỉ cần OS (có thể SQL Server nếu cài Farm). Tool sẽ…

Continue ReadingSharePoint 14: Một số hình ảnh mới nhất về SharePoint 2010

WPF: Binding to LINQ data

Bài viết này trình bày cách binding to LINQ data trong WPF. Chúng ta có một class sử dụng LINQ như sau: Chúng ta có thể binding LINQ data trong MicrosoftTeam property của class trong XAML như sau: Trước hết chúng ta khai báo window resource: Sau đó binding trong…

Continue ReadingWPF: Binding to LINQ data

WPF: Data Source Providers (Object)

Trong các phần trước chúng ta đã tiến hành binding sử dụng hardcoded object. Tuy nhiên, trong thực tế, hầu như chúng ta không sử dụng kiểu binding này. Các object có thể được lấy về từ nhiều nguồn khác nhau, như XML, Relation database, do đó chúng sẽ được…

Continue ReadingWPF: Data Source Providers (Object)

WPF: List Data Templates

Khi binding to List Object, đôi khi chúng ta cần show nhiều property của Object lên, chúng ta sử dụng data template. Trong ví dụng trước, Listbox chỉ display FullName property, chúng ta sẽ customize sự hiển thị này sử dụng data template. Để sử dụng Data Template chúng ta…

Continue ReadingWPF: List Data Templates

WPF: Binding to List Data (P2)

List Data Target Trong phần trước chúng ta đã thấy cách để binding List oject, và navigate giữa các Items trong list. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta có nhu cầu binding toàn bộ object, ví dụ như binding vào Drop Down, Listbox, Grid…Để thực hiện việc binding toàn…

Continue ReadingWPF: Binding to List Data (P2)

WPF: Binding to List Data

Trong các ví dụ trước chúng ta đã đề cập tới việc Binding data trong WPF sử dụng một object đơn lẻ. Tuy nhiên khi chúng ta có một tập các Object cần binding, lúc đó đặt ra các yêu cầu về quản lý Object hiện thời, sắp xếp, lọc…

Continue ReadingWPF: Binding to List Data