InfoPath: Drop-Down List Changed, Switch View

Web know, switch available in Button rule. Sometime, we need to switch view when InfoPath form data changed like Drop-Down List Changed Event. What’re We going to do? We must implement FormEvents.ContextChanged and DropDown Changed. In FormEvents.ContextChanged we call ViewInfos.SwitchView(viewname); Here is my code

Continue ReadingInfoPath: Drop-Down List Changed, Switch View

LINQ to SharePoint: now available from Microsoft!

I’ve waiting for “LINQ to SharePoint” feature from Microsoft a long time. Now, with SharePoint SP2 and VS 2008, We’ll easy to use LINQ feature to query SharePoint data. Before, I tried to use “LINQ for SharePoint” from CodePlex, but I didn’t happy. I think the support from Microsoft for…

Continue ReadingLINQ to SharePoint: now available from Microsoft!

Cascading Drop-Down List trong InfoPath Browser form

Chúng ta biết rằng việc sử lý giao diện theo kiểu master/detail hay cascading là rất hay gặp. Lấy ví dụ cho một cascading phổ biến là Address (địa chỉ). Tôi có 3 drop-down list bao gồm: Tỉnh thành phố (province), quân huyên (district) và phường xã (ward). Khi tôi…

Continue ReadingCascading Drop-Down List trong InfoPath Browser form

Học .Net Framework 3.0 thông qua Screencasts

http://www.pluralsight.com/main/screencasts/default.aspx là một địa chỉ hữu ích để các bạn tự học WCF, WPF, WWF… Dưới đây là một list các bài giảng về WCF Creating your first WCF service Configuring services with endpoints Hosting WCF services in IIS Self-hosting WCF services Creating your first WCF client Configuring service references…

Continue ReadingHọc .Net Framework 3.0 thông qua Screencasts

JSON và LINQ to JSON

JSON (JavaScript Object Noattion) là 1 định dạng hoán vị dữ liệu nhanh. Chúng dễ dàng cho chúng ta đọc và viết. Dễ dàng cho thiết bị phân tích và phát sinh. Chúng là cơ sở dựa trên tập hợp của Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript, tiêu chuẩn ECMA-262 phiên…

Continue ReadingJSON và LINQ to JSON

RSS/Atom và cách tạo RSS/Atom cho website của bạn

Ngày nay RSS và Atom đã trở nên phổ biến, tuy nhiên sẽ có nhiều lập trình viên đặt câu hỏi: Làm thế nào để tạo ra RSS cho website của bạn. Là một lập trình viên tôi cũng đã từng đặt câu hỏi trên. Các bạn có thể tìm…

Continue ReadingRSS/Atom và cách tạo RSS/Atom cho website của bạn

LINQ với CSDL quan hệ mà lại không có quan hệ

Chúng ta đã biết sức mạnh của LINQ như thế nào đối với CSDL quan hệ rồi đúng không ạh. Tuy nhiên có một câu hỏi đặt ra là, hiện nay các CSDL được thiết kế ở VN, hầu hết họ không thiết kể quan hệ cho các bảng. Vậy…

Continue ReadingLINQ với CSDL quan hệ mà lại không có quan hệ

Lập trình ứng dụng Windows tiện dụng hơn với WPF và WCF

Thú thực là trước đây mình toàn làm việc trên môi trường Web form là chính. Winform có chăng làm việc hồi còn là sinh viên. Do đó, bây giờ khi tiếp cận một dự án phát triển ứng dụng Winform mình cũng thấy đôi chút bỡ ngỡ. Nghe nói…

Continue ReadingLập trình ứng dụng Windows tiện dụng hơn với WPF và WCF

Microsoft công bố Silverlight 3 Beta, Blend 3 và Azure

Tại hội nghị MIX 2009, Microsoft đã mang tới một số bước tiến và thành quả mới của công ti bao gồm: bản thử nghiệm Silverlight 3, cập nhật nền tảng Azure và phiên bản Blend 3 - công cụ phát triển cho Silverlight. Theo thống kê Microsoft cho biết…

Continue ReadingMicrosoft công bố Silverlight 3 Beta, Blend 3 và Azure