Xây dựng Report với Microsoft Reporting: MicrosoftReportViewer, Client Report Definition .rdlc

Một trong những yêu cầu thường gặp khi xây dựng một phần mềm hoặc website ứng dụng đó là Report. Report có thể được thể hiện trên nhiều dạng khác nhau như danh sách, biểu đồ,…Đồng thời các Report phải được xuất ra các định dạng cơ bản như PDF,…

Continue ReadingXây dựng Report với Microsoft Reporting: MicrosoftReportViewer, Client Report Definition .rdlc

WCF and ASP.NET Membership error: An error occurred when verifying security for the message

System.ServiceModel.Security.MessageSecurityException: An unsecured or incorrectly secured fault was received from the other party. See the inner FaultException for the fault code and detail. ---> System.ServiceModel.FaultException: An error occurred when verifying security for the message.   --- End of inner exception stack trace ---   I got this error message when deploy…

Continue ReadingWCF and ASP.NET Membership error: An error occurred when verifying security for the message

Dependency Injection

Article này giới thiệu một sự tổng quan ở mức cao về Dependency injection (DI). Mục đích của article này là giới thiệu khái niệm tổng quát về DI cho những nhà phát triển ít kinh nghiệm cũng như cách sử chúng trong những DI container khác nhau như thế…

Continue ReadingDependency Injection

Composite UI Application Block (CAB) for Windows Forms

Composite UI Application Block như là một nền tảng để xây dựng các ứng dụng Windows phức tạp Lợi ích: - Độc lập trong việc xây dựng các module và tích hợp chúng với nhau - Phát triển ứng dụng dựa trên yêu cầu nghiệp vụ của bài toán mà…

Continue ReadingComposite UI Application Block (CAB) for Windows Forms

LINQ to SharePoint: now available from Microsoft!

I’ve waiting for “LINQ to SharePoint” feature from Microsoft a long time. Now, with SharePoint SP2 and VS 2008, We’ll easy to use LINQ feature to query SharePoint data. Before, I tried to use “LINQ for SharePoint” from CodePlex, but I didn’t happy. I think the support from Microsoft for…

Continue ReadingLINQ to SharePoint: now available from Microsoft!

Học .Net Framework 3.0 thông qua Screencasts

http://www.pluralsight.com/main/screencasts/default.aspx là một địa chỉ hữu ích để các bạn tự học WCF, WPF, WWF… Dưới đây là một list các bài giảng về WCF Creating your first WCF service Configuring services with endpoints Hosting WCF services in IIS Self-hosting WCF services Creating your first WCF client Configuring service references…

Continue ReadingHọc .Net Framework 3.0 thông qua Screencasts

JSON và LINQ to JSON

JSON (JavaScript Object Noattion) là 1 định dạng hoán vị dữ liệu nhanh. Chúng dễ dàng cho chúng ta đọc và viết. Dễ dàng cho thiết bị phân tích và phát sinh. Chúng là cơ sở dựa trên tập hợp của Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript, tiêu chuẩn ECMA-262 phiên…

Continue ReadingJSON và LINQ to JSON

RSS/Atom và cách tạo RSS/Atom cho website của bạn

Ngày nay RSS và Atom đã trở nên phổ biến, tuy nhiên sẽ có nhiều lập trình viên đặt câu hỏi: Làm thế nào để tạo ra RSS cho website của bạn. Là một lập trình viên tôi cũng đã từng đặt câu hỏi trên. Các bạn có thể tìm…

Continue ReadingRSS/Atom và cách tạo RSS/Atom cho website của bạn

LINQ với CSDL quan hệ mà lại không có quan hệ

Chúng ta đã biết sức mạnh của LINQ như thế nào đối với CSDL quan hệ rồi đúng không ạh. Tuy nhiên có một câu hỏi đặt ra là, hiện nay các CSDL được thiết kế ở VN, hầu hết họ không thiết kể quan hệ cho các bảng. Vậy…

Continue ReadingLINQ với CSDL quan hệ mà lại không có quan hệ

Microsoft công bố Silverlight 3 Beta, Blend 3 và Azure

Tại hội nghị MIX 2009, Microsoft đã mang tới một số bước tiến và thành quả mới của công ti bao gồm: bản thử nghiệm Silverlight 3, cập nhật nền tảng Azure và phiên bản Blend 3 - công cụ phát triển cho Silverlight. Theo thống kê Microsoft cho biết…

Continue ReadingMicrosoft công bố Silverlight 3 Beta, Blend 3 và Azure