Power BI: Row Level Security cấu trúc tổ chức

Một bài toán rất hay gặp khi phân quyền dữ liệu đó là cấu trúc tổ chức Organization Hierachy. Với cấu trúc này, mỗi nhân viên chỉ được xem dữ liệu của chính họ, trong khi quản lý sẽ được xem dữ liệu của toàn bộ nhân viên dưới quyền.…

Continue ReadingPower BI: Row Level Security cấu trúc tổ chức

Power BI: Row Level Security phân quyền động theo dữ liệu

Trong bài viết trước, chúng ta đã đề cập cách thức phân quyền dữ liệu theo vai trò và gán người dùng vào từng vai trò. Bài viết dưới đây sẽ mô tả cách thức thực hiện phân quyền động, linh hoạt hơn dựa trên giá trị của từng bản…

Continue ReadingPower BI: Row Level Security phân quyền động theo dữ liệu

Power BI: Phân quyền dữ liệu Row Level Security (RLS)

Row Level Security (RLS) được hiểu là phân quyền mức bản ghi dữ liệu. Lấy ví dụ Sale Manager của Hà Nội chỉ có thể xem được dữ liệu kinh doanh của Hà Nội, trong khi Sale Manager của TP HCM chỉ có thể xem được dữ liệu của TP…

Continue ReadingPower BI: Phân quyền dữ liệu Row Level Security (RLS)

E26: Ước lượng tương quan tuyến tính trong Excel

Ước lượng tương quan tuyến tính trong hay một cái tên toán học đó là hồi quy tuyến tính (linear regression) là một phương pháp để mối tương quan giữa 2 biến số trong phân tích kinh doanh. Biến số cần tìm được gọi là biến phụ thuộc (dependent variable)…

Continue ReadingE26: Ước lượng tương quan tuyến tính trong Excel

E25: Các hàm thống kê cấu trúc CSDL trên Excel

Các hàm thống kê cấu trúc CSDL trên Excel bao gồm DSUM, DAVERAGE, DCOUNT, DMAX và DMIN. Những hàm này mục đích tương tự như các hàm thông thường SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, tuy nhiên sự khác biệt của các hàm tiền tố D này cho phép thêm vào…

Continue ReadingE25: Các hàm thống kê cấu trúc CSDL trên Excel

E24: Power Pivot

Thiết lập Power Pivot trong Excel Power Pivot là một tính năng mở rộng trong Excel, mặc định không có sẵn, để thiết lập tính năng này lựa chọn theo các bước sau Chọn File | Options | Add-ins. Trong cửa sổ Excel Options Add-ins chọn Microsoft Power Pivot for…

Continue ReadingE24: Power Pivot

E23: Data Model

Excel 2016 hỗ trợ 1,048,576 rows dữ liệu, trong đó Data Model là một tính năng được thêm vào từ Excel 2013 để tận dụng khả năng đó thiết lập PivotTables. Data Model cũng cho phép kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn ngoài Excel khác nhau như Access hay…

Continue ReadingE23: Data Model

E22: PivotTable

Một mẫu dữ liệu về doanh số bán hàng tạp phẩm như sau Để trỏ chuột vào vị trí bất kỳ trong vùng dữ liệu và chọn Chọn Insert | PivotTable excel sẽ tự động xác định chính xác Table/Range: từ A1:G923 Sau khi bấm OK, một cửa sổ PivotTable…

Continue ReadingE22: PivotTable