Power BI: Row Level Security cấu trúc tổ chức

Một bài toán rất hay gặp khi phân quyền dữ liệu đó là cấu trúc tổ chức Organization Hierachy. Với cấu trúc này, mỗi nhân viên chỉ được xem dữ liệu của chính họ, trong khi quản lý sẽ được xem dữ liệu của toàn bộ nhân viên dưới quyền.…

Continue ReadingPower BI: Row Level Security cấu trúc tổ chức

Power BI: Row Level Security phân quyền động theo dữ liệu

Trong bài viết trước, chúng ta đã đề cập cách thức phân quyền dữ liệu theo vai trò và gán người dùng vào từng vai trò. Bài viết dưới đây sẽ mô tả cách thức thực hiện phân quyền động, linh hoạt hơn dựa trên giá trị của từng bản…

Continue ReadingPower BI: Row Level Security phân quyền động theo dữ liệu

Power BI: Phân quyền dữ liệu Row Level Security (RLS)

Row Level Security (RLS) được hiểu là phân quyền mức bản ghi dữ liệu. Lấy ví dụ Sale Manager của Hà Nội chỉ có thể xem được dữ liệu kinh doanh của Hà Nội, trong khi Sale Manager của TP HCM chỉ có thể xem được dữ liệu của TP…

Continue ReadingPower BI: Phân quyền dữ liệu Row Level Security (RLS)