[Công cụ] Phong Thủy

Phong thủy (chữ Hán:風水
phiên âm tiếng Anh: Feng Shui) là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người.

Về mặt từ nguyên, phong có nghĩa là “gió”, là hiện tượng không khí chuyển động và thủy có nghĩa là “nước”, là dòng nước, tượng trưng cho địa thế.

Phong thủy không phải là yếu tố đơn lẻ mà là tổng hợp hàng loạt yếu tố về địa hình địa thế xung quanh nhà ở, thôn xóm, thành phố hoặc mồ mả, hướng gió, dòng nước cùng tọa hướng, hình dạng, bố cục mặt bằng không gian xây dựng. Phong thủy liên quan đến cát hung, họa phúc, thọ yểu, sự cùng thông của nhân sự. Cát ắt là phong thủy hợp, hung ắt là phong thủy không hợp.

Phong thuỷ có hai trường phái lớn, trong đó có phái lý khí. Trường phái này lấy la bàn làm công cụ chính, chủ yếu căn cứ vào cái lí của âm dương, ngũ hành, bát quái, cửu tinh, Hà Lạc mà tính toán. Nhấn mạnh âm sơn âm hướng, dương sơn dương hướng, để xác định quan hệ sinh khắc, phán đoán cát hung.

Hiện nay, trên Windows Phone và Windows 8 đã có ứng dụng giúp tính toán các giá trị phong thuỷ theo phái lý khí.
Ứng dụng này được viết dựa trên rất nhiều nguồn tham khảo khác nhau như:

  • Cuốn “Thẩm thị Huyền Không Học” của Thẩm Trúc Nhưng
  • Cuốn “Phong Thuỷ Huyền Không Học” của Bình Nguyên Quân.
  • Các bài viết trên các diễn đàn phong thuỷ ở Việt Nam

Do đó phần mềm có thể tính toán phong thuỷ theo 2 trường phái sau đây:
– Phong thuỷ bát trạch (Bagua Feng Shui)
– Phong thuỷ huyền không phi tinh (Flying Star Feng Shui or Xuan Kong Feng Shui)

Các bạn có thể tải về ứng dụng tại địa chỉ:

Windows 8: http://apps.microsoft.com/windows/vi-VN/app/fengshui/d44d4df7-679f-4cba-996a-58943a98591c

Windows 8 English version: http://apps.microsoft.com/windows/en-US/app/fengshui/d44d4df7-679f-4cba-996a-58943a98591c

Windows Phone: http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/phong-thủy/54915a24-b2cc-4977-a9f2-8996db54bcf5

Dưới đây là một số hình ảnh của ứng dụng

Windows 8
Việc xây dựng một ứng dụng với nhiều thông tin như PHONG THUỶ sẽ không tránh khỏi những thiếu sót.

Rất mong các chuyên gia và các bạn quan tâm có thể gửi ý kiến phê bình đóng góp để ứng dụng có thể hoàn thiện hơn cả về mặt nội dung cũng như hình thức tại

basquang@outlook.com

Leave a Reply