E18: Hàm mục tiêu Goal Seek

 • Post author:
 • Post category:Excel
 • Post comments:0 Comments
 • Reading time:2 mins read

Hàm mục tiêu Goal Seek trong Excel được dùng để tìm tham số đầu vào khi biết đầu ra mong muốn. Công cụ này thường được sử dụng để tính toán điểm hòa vốn cho một bài toán kinh doanh.

Ứng dụng

Với bài toán mở cửa hàng trà sữa như bài viết trước. Nếu hàng năm bán được 10000 cốc ta có doanh thu sẽ lỗ -$19,500 như sau:

Câu hỏi đặt ra là vậy cần phải bán bao nhiêu cốc trà sữa thì sẽ hòa vốn?

Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta sử dụng công cụ Goal Seek.

 • Đặt con trỏ chuột vào vị trí ô cần tính profit D7
 • Chọn Data | What-If Analysis | Goal Seek
 • Trong cửa sổ Goal Seek thiết lập như sau
  • Set cell: D7
  • To Value: 0 (hòa vốn)
  • By changing cell: D2 (demand)

 • Bấm OK ta thu được kết quả

Như vậy từ kết quả này ta thấy, cửa hàng cần phải bán được tối thiểu 17647 cốc trà sữa thì mới hòa vốn.

Cũng với công cụ Goal Seek, bạn có thể tính toán số tiền tối đa mà bạn có thể vay trong vòng 10 (x) năm biết rằng hàng tháng bạn chỉ có thể chi trả được số tiền $2000 (y) biết lãi suất hàng năm cố định là 8% (r).

Leave a Reply