E4: Ước lượng lợi nhuận dựa trên sự thay đổi về giá bán và chi phí sản xuất trong Excel

 • Post author:
 • Post category:Excel
 • Post comments:0 Comments
 • Reading time:3 mins read

Bài toán:

Giả sử chi phí để tạo ra một cốc cà phê giao động từ $0.50 đến $2.00. Biết nhu cầu của khách hàng được ước lượng dựa trên Đường cầu (demand curve) dạng tuyến tính y = mx + b trong đó

 • m: độ dốc/hệ số góc (slope)
 • b: tung độ gốc/hệ số tự do (intercept)

Yêu cầu: Xác định mức giá bán cho mỗi cốc cà phê mà ở đó lợi nhuận thu được là cao nhất. Giả thiết giá bán cho mỗi cốc cà phê giao động trong khoảng từ $2.00 đến $5.00

Đường cầu (demand curve) là đường đồ thị biểu diễn sự thay đổi của lượng cầu (lượng hàng hóa mà khách hàng sẵn lòng và có thể mua) tương ứng với từng mức giá.

Cách làm:

Từ số liệu trên ta thấy: Nhu cầu của khách hàng được ước lượng theo đường cầu tuyến tính: Demand=100-15*price

Khi đó lợi nhuận được tính theo công thức: Profit=(Price-Unit Cost)*Demand

 • Tính lợi nhuận tại mức chi phí (cost) $0.50 và giá bán (price) $2.00 như sau: B10=(B$8-A10)*($B$5-$B$4*B$8): Ở đây chỉ tham số cost A10 là không cố định sử dụng $, để thực hiện copy formula cho các ô còn lại từ B11:B13
 • Thực hiện copy formula từ B10:B13
 • Lặp lại 2 bước trên cho cột C thực hiện từ C10:C13 với công thức C10=(C$8-A10)*($B$5-$B$4*C$8)
 • Tương tự cho các cột D:H
 • Thực hiện bôi vàng những ô mà ở đó lợi nhuận cao nhất tương ứng giữa chi phí và giá bán bằng các bước sau:
  • Bôi chọn các ô từ B10:H13
  • Conditional Formatting | Manage Rules…| New Rule | Use a formula to determine which cells to format và sử dụng công thức sau =B10=MAX($B10:$H10) và lựa chọn màu vàng để hiển thị

Như vậy có thể thấy mức lợi nhuận tốt nhất có thể đạt được là $142.50 nếu cửa hàng cà phê đó bán với giá $3.50 cho chi phí sản xuất $0.50

Leave a Reply