LunarVietnamese Lịch Việt phong cách Windows Phone 7

  • Post author:
  • Post category:My Apps
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:3 mins read

Hiện nay Lịch Việt đã có trên MarketPlace do nhóm Zendios phát triển. Tuy nhiên nếu bạn thích phong cách giao diện MetroUI của WP7 thuần chủng với Pivot và Panorama style thì LunarVietnamese là một lựa chọn cho bạn. Dưới đây là một số hình ảnh của ứng dụng:

Home234

6CaptureLiveTile

Phiên bản 2.0 đã hỗ trợ Live Tiles. Các bạn có thể tải về trên market và đừng quên rate cho ứng dụng nhé.

wp7_278x92_blue

Leave a Reply