Luyện nghe nói tiếng Anh với phần mềm Sound English trên Windows 8

Nếu bạn muốn nghe và nói tiếng Anh chuẩn, bạn cần phải phát âm được tất cả các âm tiết bao gồm cả nguyên âm, phụ âm, nguyên âm kết hợp…trong tiếng Anh. Bạn cần phải phân biệt được cách phát âm của các từ tương tự nhau như ‘light’ và ‘right’, ‘fit’ và ‘feet’ cả trong trường hợp nghe và trường hợp nói.

Để giúp bạn hoàn thiện kỹ năng nghe nói tiếng Anh chuẩn, Sound English  và Sound English Offline trên Windows 8 cung cấp cho bạn một công cụ không thể tốt hơn để luyện kỹ năng nghe nói mọi lúc mọi nơi.

Các chức năng của chương trình bao gồm;

– Liệt kê đầy đủ danh sách các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh.

– Video hướng dẫn phát âm và phân biệt từng âm tiết từ BBC

– Audio mẫu về cách phát âm từng âm tiết từ Cambridge University Press

– Các nhận ra từng âm tiết dựa theo gợi ý của Cambridge University Press và J.D.O’Conner

Links tải về:

Phiên bản Offline không cần kết nối Internet: http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/sound-english-offline/1f1ffe76-d986-4cb4-8ddb-4abd32e0ad39

Phiên bản Online, dung lượng thấp nhưng cần kết nối Internet tới trang BBC: http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/sound-english/80629aca-c9c7-4266-8cef-2c8a595c686d

Have a good pronunciation of English!

basquang@outlook.com

Leave a Reply