NHibernate, LINQ and Oracle

Ngày nay, các lập trình viên đứng trong hoàn cảnh vừa khó lại vừa dễ để tiếp cận lập trình. Nếu như trước đây, khi chúng ta viết một chương trình dù là rất nhỏ thì số dòng code mà bạn phải viêt lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng…

Continue ReadingNHibernate, LINQ and Oracle

InfoPath 2007, MOSS 2007 và LINQ có thể làm mọi thứ kỳ diệu từ đó

Tôi được biết tới và nghe nói về InfoPath cũng khá lâu rồi, từ phiên bản 2003 của nó. Xong cho tới lần này, mới thực sự làm việc trên InfoPath. InfoPath để lại khá nhiều ấn tượng cho tôi. Có thể nói đó là một trong những sản phẩm…

Continue ReadingInfoPath 2007, MOSS 2007 và LINQ có thể làm mọi thứ kỳ diệu từ đó