SharePoint 14: Một số hình ảnh mới nhất về SharePoint 2010

Trước hết đó là giao diện cài đặt mới. Với sự hỗ trợ của Microsoft SharePoint Products and Technologies 14 Preparation Tool, hầu như chúng ta không phải mất công để chuẩn bị môi trường cài SharePoint 14. Chỉ cần OS (có thể SQL Server nếu cài Farm). Tool sẽ tự động cài đặt và cấu hình các yêu cầu cần thiết.

image image

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất. Đó là sự xuất hiện của Central Admin hoàn toàn mới để cấu hình.

Một giao diện mới, hỗ trợ thêm các Tabs: Browse, Edit….Kiểu giao diện tương đối đồng nhất với Office 2007

image image image

Rất nhiều services đi kèm: Visio, Lotus Note, Business Data Catalog….

image 

Application Management

image image image

Tạo Site Collections

image 

Đây là bản SharePoint Server 2010 (SharePoint 14) Technical Review , chưa phải chính thức.

Leave a Reply