Đàm thoại, luyện nghe tiếng Anh với phần mềm Streamline English trên điện thoại Windows Phone

Mô tả: Chắc các bạn đều biết "Streamline English" là chương trình học tiếng Anh áp dụng cho các trường Đại học và Cao đẳng ở Việt Nam và thế giới. Đây là bộ giáo trình rất nổi tiếng, và trong nhiều năm ở Việt Nam đã dựa trên bộ giáo…

Continue ReadingĐàm thoại, luyện nghe tiếng Anh với phần mềm Streamline English trên điện thoại Windows Phone

Luyện nghe nói tiếng Anh với phần mềm Sound English trên Windows 8

Nếu bạn muốn nghe và nói tiếng Anh chuẩn, bạn cần phải phát âm được tất cả các âm tiết bao gồm cả nguyên âm, phụ âm, nguyên âm kết hợp…trong tiếng Anh. Bạn cần phải phân biệt được cách phát âm của các từ tương tự nhau như ‘light’…

Continue ReadingLuyện nghe nói tiếng Anh với phần mềm Sound English trên Windows 8

Luyện nghe nói tiếng Anh chuẩn với phần mềm Sound English Pro trên điện thoại Windows Phone

Nếu bạn muốn nghe và nói tiếng Anh chuẩn, bạn cần phải phát âm được tất cả các âm tiết bao gồm cả nguyên âm, phụ âm, nguyên âm kết hợp...trong tiếng Anh. Bạn cần phải phân biệt được cách phát âm của các từ tương tự nhau như 'light'…

Continue ReadingLuyện nghe nói tiếng Anh chuẩn với phần mềm Sound English Pro trên điện thoại Windows Phone

Vocabulary Reminder: Phần mềm học từ vựng miễn phí, nhỏ gọn của người Việt

Vocabulary Reminder là một phần mềm trợ giúp cho việc học ngoại ngữ của mỗi người. - Xuất phát từ yêu cầu thực tế là nhu cầu học ngoại ngữ, trong đó có từ vựng. Chúng ta thường học từ vựng bằng cách viết ra những mẩu giấy nhỏ hoặc…

Continue ReadingVocabulary Reminder: Phần mềm học từ vựng miễn phí, nhỏ gọn của người Việt