InfoPath: Custom save form using JScript

Đôi khi chúng ta cần save InfoPath file dưới một tên và folder đã được định sẵn. Bài viết này hướng dẫn các ban làm điều đó. 1. Mở InfoPath để thiết kế 1 form với một textbox control 2. Vào Tools –> Form Options và chọn “Save using custom…

Continue ReadingInfoPath: Custom save form using JScript

InfoPath Auto Submit to Local Folder using JScript

Khi sử dụng InfoPath, đôi khi chúng ta có nhu cầu tự động submit với filename là một field nào đó trên InfoPath form, hoặc là được đặt sẵn. Để thực hiện được điều này chúng ta có thể sử dụng C# code hoặc JScript. Bài viết này hướng dẫn…

Continue ReadingInfoPath Auto Submit to Local Folder using JScript