WPF: Binding to LINQ data

Bài viết này trình bày cách binding to LINQ data trong WPF. Chúng ta có một class sử dụng LINQ như sau: Chúng ta có thể binding LINQ data trong MicrosoftTeam property của class trong XAML như sau: Trước hết chúng ta khai báo window resource: Sau đó binding trong…

Continue ReadingWPF: Binding to LINQ data

LINQ to SharePoint: now available from Microsoft!

I’ve waiting for “LINQ to SharePoint” feature from Microsoft a long time. Now, with SharePoint SP2 and VS 2008, We’ll easy to use LINQ feature to query SharePoint data. Before, I tried to use “LINQ for SharePoint” from CodePlex, but I didn’t happy. I think the support from Microsoft for…

Continue ReadingLINQ to SharePoint: now available from Microsoft!

JSON và LINQ to JSON

JSON (JavaScript Object Noattion) là 1 định dạng hoán vị dữ liệu nhanh. Chúng dễ dàng cho chúng ta đọc và viết. Dễ dàng cho thiết bị phân tích và phát sinh. Chúng là cơ sở dựa trên tập hợp của Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript, tiêu chuẩn ECMA-262 phiên…

Continue ReadingJSON và LINQ to JSON

LINQ với CSDL quan hệ mà lại không có quan hệ

Chúng ta đã biết sức mạnh của LINQ như thế nào đối với CSDL quan hệ rồi đúng không ạh. Tuy nhiên có một câu hỏi đặt ra là, hiện nay các CSDL được thiết kế ở VN, hầu hết họ không thiết kể quan hệ cho các bảng. Vậy…

Continue ReadingLINQ với CSDL quan hệ mà lại không có quan hệ

NHibernate, LINQ and Oracle

Ngày nay, các lập trình viên đứng trong hoàn cảnh vừa khó lại vừa dễ để tiếp cận lập trình. Nếu như trước đây, khi chúng ta viết một chương trình dù là rất nhỏ thì số dòng code mà bạn phải viêt lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng…

Continue ReadingNHibernate, LINQ and Oracle

InfoPath 2007, MOSS 2007 và LINQ có thể làm mọi thứ kỳ diệu từ đó

Tôi được biết tới và nghe nói về InfoPath cũng khá lâu rồi, từ phiên bản 2003 của nó. Xong cho tới lần này, mới thực sự làm việc trên InfoPath. InfoPath để lại khá nhiều ấn tượng cho tôi. Có thể nói đó là một trong những sản phẩm…

Continue ReadingInfoPath 2007, MOSS 2007 và LINQ có thể làm mọi thứ kỳ diệu từ đó