InfoPath 2007, MOSS 2007 và LINQ có thể làm mọi thứ kỳ diệu từ đó

Tôi được biết tới và nghe nói về InfoPath cũng khá lâu rồi, từ phiên bản 2003 của nó. Xong cho tới lần này, mới thực sự làm việc trên InfoPath. InfoPath để lại khá nhiều ấn tượng cho tôi. Có thể nói đó là một trong những sản phẩm…

Continue ReadingInfoPath 2007, MOSS 2007 và LINQ có thể làm mọi thứ kỳ diệu từ đó