E24: Power Pivot

Thiết lập Power Pivot trong Excel Power Pivot là một tính năng mở rộng trong Excel, mặc định không có sẵn, để thiết lập tính năng này lựa chọn theo các bước sau Chọn File | Options | Add-ins. Trong cửa sổ Excel Options Add-ins chọn Microsoft Power Pivot for…

Continue ReadingE24: Power Pivot

E23: Data Model

Excel 2016 hỗ trợ 1,048,576 rows dữ liệu, trong đó Data Model là một tính năng được thêm vào từ Excel 2013 để tận dụng khả năng đó thiết lập PivotTables. Data Model cũng cho phép kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn ngoài Excel khác nhau như Access hay…

Continue ReadingE23: Data Model

E22: PivotTable

Một mẫu dữ liệu về doanh số bán hàng tạp phẩm như sau Để trỏ chuột vào vị trí bất kỳ trong vùng dữ liệu và chọn Chọn Insert | PivotTable excel sẽ tự động xác định chính xác Table/Range: từ A1:G923 Sau khi bấm OK, một cửa sổ PivotTable…

Continue ReadingE22: PivotTable