E15: Hàm PMT tính số tiền phải trả cho một khoản vay

PMT, một trong những hàm tài chính, tính toán số tiền thanh toán cho một khoản vay dựa trên các khoản thanh toán đều đặn và lãi suất không đổi. Công thức: =PMT(rate, nper, pv, [fv], [type]) Trong đó: Rate: tỉ lệ lãi suất theo kỳ hạn (năm, quý, tháng…)…

Continue ReadingE15: Hàm PMT tính số tiền phải trả cho một khoản vay