Microsoft công bố Silverlight 3 Beta, Blend 3 và Azure

Tại hội nghị MIX 2009, Microsoft đã mang tới một số bước tiến và thành quả mới của công ti bao gồm: bản thử nghiệm Silverlight 3, cập nhật nền tảng Azure và phiên bản Blend 3 - công cụ phát triển cho Silverlight. Theo thống kê Microsoft cho biết…

Continue ReadingMicrosoft công bố Silverlight 3 Beta, Blend 3 và Azure