LINQ với CSDL quan hệ mà lại không có quan hệ

Chúng ta đã biết sức mạnh của LINQ như thế nào đối với CSDL quan hệ rồi đúng không ạh. Tuy nhiên có một câu hỏi đặt ra là, hiện nay các CSDL được thiết kế ở VN, hầu hết họ không thiết kể quan hệ cho các bảng. Vậy…

Continue ReadingLINQ với CSDL quan hệ mà lại không có quan hệ