RSS/Atom và cách tạo RSS/Atom cho website của bạn

Ngày nay RSS và Atom đã trở nên phổ biến, tuy nhiên sẽ có nhiều lập trình viên đặt câu hỏi: Làm thế nào để tạo ra RSS cho website của bạn. Là một lập trình viên tôi cũng đã từng đặt câu hỏi trên. Các bạn có thể tìm…

Continue ReadingRSS/Atom và cách tạo RSS/Atom cho website của bạn